1 SC6M + 2 SC30 + 1 HF042 + 1 HF044


1 Wakasa Gold Mini + 2 CNI Sun Chlorella 30 tablet + 1 CNI Omega-3 with Vit E + 1 Bioplus 1.2g (Ekonomis).


SKU ZT20X
Harga Rp. 2.000.000,-
Kategori Paket Perdana Express
Brand CNI
Berat 5,0 KG
Keterangan 1 Wakasa Gold Mini + 2 CNI Sun Chlorella 30 tablet + 1 CNI Omega-3 with Vit E + 1 Bioplus 1.2g (Ekonomis).


;